http://www.mbkp.com/ 780-439-8800 Kontakt | Contact Us

Nasza Parafia
Strona Główna
Msze Święte
Nabożeństwa
Sakramenty
Historia Parafii
Album Zdjęć
Duszpasterstwo
Duszpasterze
Siostry Zakonne
Grupy Parafialne
Modlitwy
Litanie
Info
Kancelaria Parafialna
Biuletyn
Linki
Formularze
Archiwum
Kontakt
Home

Welcome to the home page of

Our Lady Queen of Poland Parishin Edmonton, Alberta, Canada


We invite you to join Holy Masses online:


How to properly attend the Holy Mass online:

  • Jak prawidłowo uczestniczyć we Mszy Świętej online

    Sytuacja na świecie spowodowała pewne ograniczenia, które są niezbędne w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa. Oto kilka propozycji, które pomogą w lepszym przeżywaniu Mszy św. transmitowanych przez środki społecznego przekazu.


Financial support for our Parish:

Please select "Edmonton-Our Lady Queen of Poland" for "Parish Name".
God bless you for all the donations.


Holy Masses can also be followed from the Holy Rosary Parish:


As we are following the Archdiocese recommendations, the office is working remotely. Please call the office number (780.439.8800) or email us (office@mbkp.com) and we will assist you.

  © 2022 MBKP  
Our Parish
Home
Holy Masses
Devotions
Sacraments
Parish History
Photo Album
Ministry
Fathers
Sisters
Parish Groups
Prayers
Litanies
Info
Parish Office
Weekly Bulletin
Links
Forms
Archive
Contact Us